1898
การเริ่มต้น – บริษัทฯ ก่อตั้งโดย Hans Deuter ใน Augsburg-Oberhausen ซึ่งครั้งนั้นได้กลา่ยเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ, เพราะบริษัทได้รับโอกาสจาก Bavarian Royal Mail ให้ผลิตถุงสำหรับใส่ไปรษณียภัณฑ์.
1905
ขยายกิจการ – ในตอนนั้นบริษัทเรา มีการผลิตสินค้าต่างๆ อยู่แล้ว อาทิ ผ้าใบทำใบเรือ ผ้าทอลินิน ผ้ากระสอบ ผ้าคลุมสินค้า ผ้าคลุมรถ ผ้าคลุมม้า ซึ่งเรานำไปรวมกับธุรกิจให้เช่าเต๊นท์
1910
ลูกค้ารายใหญ่ – ในปีนั้นทางกองทัพซึ่งถือเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเรา ต้องการให้เรา้ป้อนสินค้าให้เยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นย่าม, กระเป๋า, เป้สะพายหลัง, เข็มขัด, เต๊นท์ตาข่าย, เ๊ต๊นท์เก็บอุปกรณ์ ล้วนแต่เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นจากแต่ก่อน.
1919
เปิดส่วนธุรกิจใหม่ – ในช่วงนี้ Hans Deuter ได้เปิดส่วนงานผลิตสินค้าประเภทใหม่ขึ้น อาทิ กระเป๋าเดินทาง, เป้สะพายหลัง, เต็นท์ และผ้าคลุมรถบรรทุก, จากนั้นยกระดับส่วนงานผลิตกระเป๋าแบบเดิมไปเป็นบริษัทฯ, ส่วนแผนกให้เช่าเต็นท์ ก็สามารถทำยอดให้เช่าได้ถึงเป้าที่ตั้งไว้ คือ 10,000 ตารางเมตร, และยังเป็นครั้งแรกที่ Deuter จัดงานแสดงสินค้าและใช้ชื่องานว่า "Deuter-Zelthallen" โดยจัดขึ้นที่ Oktoberfest
1898
next
Jump to : 1898 - 1919 | 1934 - 1945 | 1953 - 1968 | 1971 - 1987 | 1988 - 1996 | 1997 - 2001 | 2002 - 2006 | 2006 - 2010