Backsystems

Close
Deuter Aircontact System

Deuter Aircontact System

 1. สายปรับคาดไหล่ ช่วยปรับตำแหน่งที่เหมาะสมของตัวกระเป๋าได้ตามที่ผู้ใช้รู้สึกถนัด ด้วยหัวเข็มขัด ปรับได้อย่างง่ายดายบน สายคาดไหล่ มาพร้อมกับ หัวเข็มขัดแบบ ทรีไกล สำหรับ ระบบ Aircontact ที่มี สายคาดไหล่แบบปรับได้ รุ่นที่มีความยาว 50 +10 SL จะมีตัวยึด 2 จุด โดยวางตำแหน่งที่เหมาะสม ตามความยาวของหลังผู้ใช้ ดังนั้น ทำให้ผู้ใช้สามารถปรับมุมของสายคาดได้ตามน้ำหนักที่แบก และ ความยาวของหลังผู้แบกกระเป๋า.
 2. แผ่นระบายอากาศ ถือเป็น ส่วนหนึ่งของระบบการระบายอากาศแบบพิเศษ ทำจากโฟมแบบกลวง เมื่อผู้ใข้มีการรเคลื่อนไหวร่างกาย ระบบ จะปั๊มอากาศให้ไหลเวียนผ่านทาง เบาะระบายอากาศของระบบ Aircontact ที่อยู่ใน ระบบ direct body contact เกิดการระบายอากาศไปตามช่องพิเศษ ที่ด้านอยู่ด้านหลังของเบาะระบายอากาศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก (มีอยู่ในระบบ Aircontact รุ่นไลท์).
 3. ส่วนของเข็มขัดนุ่มคาดบริเวณสะโพก ตัวเข็มขัดนิ่ม ประกอบด้วยขั้นโฟมซ้อนกันหลายๆ ชั้น โฟมขั้นด้านในเป็น โฟมอ่อน ที่หุ้มด้วยตาข่าย 3D AirMesh ทำให้ได้ผู้ใช้งานรู้สึกถึงสัมผัสสบายเมื่อแบกกระเป๋า เข็มขัดด้านนอกเป็นโฟมแข็ง ที่ดัดให้โค้งงอไปตามรูปร่างของผู้ใช้งาน รวมถึง จะกระจายน้ำหนักไปที่สะโพก ส่วนด้านข้างเข็มขัดนุ่ม จะเป็นชั้นโฟมที่ผ่านการบีบอัดให้แน่น เพื่อเพิ่มความคงทน และ รองรับน้ำหนักของที่ต้องแบกให้ได้มากขึ้น สำหรับ เข็มขัดนิ่มในรุ่น Aircomfort Lite จะเสริมด้วยโครงสร้างที่ทำจากวัสดุที่เรียกว่า bilaminate ที่ช่วยให้ การกระจาย และ การลดน้ำหนัก ของสัมภาระ เกิดความสมดุลกันมากที่สุด โมเดล Aircontact ออกแบบมาเพื่อการแบกสัมภาระที่หนักขึ้นกว่ารุ่นปกติ รวมทั้งช่วยทำให้เกิดการทรงตัวของผู้ใช้งานได้ดีที่สุด รวมทั้ง การกระจายนำหนักที่แบกไปทั่วแผ่นหลัง ผ่านทางชั้นของโฟมที่ซ้อนกันอยู่หลายๆชั้นนั่นเอง.
 4. ช่องว่างตรงช่วงศรีษะ ช่องนี้จะช่วยให้ ศีรษะของคุณเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ และ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่องนี้ มีในรุ่น Aircontact 50 +10 SL ขึ้นไป.
 5. สายคาดรูปโค้งช่วยยึดช่วงไหล่ กรุด้วยตาข่ายระบายอากาศแบบ 3 ทิศทาง.
 6. เป็นระบบ ที่สามารถปรับ ระดับความยาวหลังของกระเป๋า ให้ยาวพอดีกับหลังของผู้ใข้งาน.
 7. โครงเหล็กรูปตัว x เพื่อเพิ่มความสมดุลของแรงบิด ในช่วงที่ผู้ใช้งาน เอี้ยวลำตัว และ เพิ่มความยืดหยุ่นของการแบกน้ำหนัก โดยทำให้ตัวกระเป่า เคลื่อนที่ ไปตามการเคลื่อนไหวของร่างกาย นอกจากนี้ ยังช่วย กระจายน้ำหนักของสัมภาระที่แบกไว้ ทำให้กระเป๋าแนบพอดีกับหลังของคุณพอดี เพื่อความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวที่มากขึ้น.
 8. รุ่น Aircontact จะมี ระบบ Deuter’s Vari Flex System ทำให้ส่วนของ สะโพกเคลื่อนไหวได้เต็มที่ แม้จะเป็นการเคลื่อนที่แบบซับซ้อน ช่วยทำให้คุณทรงตัวได้ดีที่สุด นี่คือสิ่งสำคัญ เมื่อคุณต้องแบกสัมภาระที่มีน้ำหนักมากๆ.
Deuter Aircontact System
Close
Deuter Aircontact Lite System

Deuter Aircontact Lite System

 1. สายปรับ ช่วยปรับตำแหน่งที่เหมาะสม ของตัวกระเป๋าได้ตามที่ผู้ใช้รู้สึกถนัด ด้วยหัวเข็มขัด ปรับได้อย่างง่ายดายบน สายคาดไหล่ มาพร้อมกับ หัวเข็มขัดแบบ ทรีไกล.
 2. แผ่นรอง ระบายอากาศ ถือเป็น ส่วนหนึ่งของระบบการระบายอากาศแบบพิเศษ ทำจากโฟมแบบกลวง เมื่อผู้ใช้มีการเคลื่อนไหวร่างกาย ระบบ จะปั๊มอากาศให้ไหลเวียนผ่านทาง เบาะระบายอากาศของระบบ Aircontact ที่อยู่ใน ระบบ direct body contact เกิดการระบายอากาศไปตามช่องพิเศษ ที่ด้านอยู่ด้านหลังของเบาะระบายอากาศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด.
 3. เข็มขัดนิ่ม ประกอบด้วยขั้นโฟมซ้อน กันหลายๆ ชั้น โฟมขั้นด้านในเป็น โฟมอ่อน ที่หุ้มด้วยตาข่าย 3D AirMesh ทำให้ได้ผู้ใช้งานรู้สึกถึงสัมผัสสบายเมื่อแบกกระเป๋า เข็มขัดด้านนอกเป็นโฟมแข็ง ที่ดัดให้โค้งงอไปตามรูปร่างของผู้ใช้งาน รวมถึง จะกระจายน้ำหนักไปที่สะโพก ส่วนด้านข้างเข็มขัดนุ่ม จะเป็นชั้นโฟมที่ผ่านการบีบอัดให้แน่น เพื่อเพิ่มความคงทน และ รองรับน้ำหนักของที่ต้องแบกให้ได้มากขึ้น สำหรับ เข็มขัดนิ่มในรุ่น Aircomfort Lite จะเสริมด้วยโครงสร้างที่ทำจากวัสดุที่เรียกว่า โฟม bilaminate ที่ช่วยให้ การกระจาย และ การลดน้ำหนัก ของสัมภาระ เกิดความสมดุลกันมากที่สุด โมเดล Aircontact ออกแบบมาเพื่อการแบกสัมภาระที่หนักขึ้นกว่ารุ่นปกติ รวมทั้งช่วยทำให้เกิดการทรงตัวของผู้ใช้งานได้ดีที่สุด รวมทั้ง การกระจายนำหนักที่แบกไปทั่วแผ่นหลัง ผ่านทางชั้นของโฟมที่ซ้อนกันอยู่หลายๆชั้นนั่นเอง.
 4. โครงเหล็กรูปตัว x เพื่อเพิ่มความสมดุลของแรงบิด ในช่วงที่ผู้ใช้งาน เอี้ยวลำตัว และ เพิ่มความยืดหยุ่นของการแบกน้ำหนัก โดยทำให้ตัวกระเป่า เคลื่อนที่ ไปตามการเคลื่อนไหวของร่างกาย นอกจากนี้ ยังช่วย กระจายน้ำหนักของสัมภาระที่แบกไว้ ทำให้กระเป๋าแนบพอดีกับหลังของคุณพอดี เพื่อความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวที่มากขึ้น.
 5. สายคาดรูปโค้งช่วยยึดช่วงไหล่ กรุด้วยตาข่ายระบายอากาศแบบ 3 ทิศทาง.
 6. เป็นระบบ ที่สามารถปรับ ระดับความยาวหลังของกระเป๋า ให้ยาวพอดีกับหลังของผู้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย.
Deuter Aircontact Lite System
Close
Deuter Aircontact Pro System

Deuter Aircontact Pro System

 1. ด้วยเทคโนโลยีระบายอากาศ ของ กระเป๋า รุ่น Aircontact และ ตาข่ายระบายอากาศ 3 ทิศทาง หรือ 3D AirMesh ทำให้เพิ่มความทนทาน ระบายความร้อน และ ความชื้น ได้ดีที่สุด.
 2. โครงเหล็กรูปตัว V กรุด้วยอลูมิเนียมโปร่ง ช่วยให้ถ่ายน้ำหนัก จากด้านหลังไปที่สะโพก ได้.
 3. เมื่อ รัดเข็มขัดนิ่มบริเวณสะโพกให้แน่น ส่วนสะโพกจะสัมผัสกับแผ่นรองที่ออกแบบมาให้เป็นรูปกรวย เข็มขัดนิ่มนี้จะมีลักษณะเว้า และ เสริมด้วยแผ่นรองพิเศษ ทำให้คุณสามารถนั่งได้สบายขั้นขณะที่แบกกระเป๋า โฟมพีอี แบบแน่น ซ้อนไว้หลายๆ ชั้น ช่วยกระจายน้ำหนักสัมภาระที่คุณแบกให้กระจายไปเท่าๆ กัน เพียงแค่คุณดึงเข็มขัดไปด้านหน้า จะช่วยรัดเข็มขัดได้ง่าย และ แน่นขึ้น แม้ว่าจะแบบสัมภาระที่น้ำหนักมากๆ ไว้ก็ตาม ช่วยให้คุณทรงตัวได้ดีขึ้น นี่คือเรื่องที่สำคัญที่สุด โดยเฉพาะเมื่อคุณ ต้องแบกน้ำหนักมากๆ.
 4. สายคาดบ่าแบบปรับความสูงของกระเป๋าได้ เพื่อให้ตำแหน่งกระเป๋าอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งานมากที่สุด.
 5. สายคาดรูปโค้ง ที่ยึดช่วงไหล่า ทอด้วยตาข่ายระบายอากาศแบบ 3 ทิศทาง รับน้ำหนักสัมภาระได้มาก ซ้อนด้วยชั้นโฟม สองชั้น.
 6. Vari Fit system เป็นระบบ ที่สามารถปรับ ระดับความยาวหลังของกระเป๋า ให้ยาวพอดีกับหลังของผู้ใข้งาน.
 7. Deuter’s Vari Flex system จะมี ระบบ Deuter’s Vari Flex System ทำให้ส่วนของ สะโพกเคลื่อนไหวได้เต็มที่ แม้จะเป็นการเคลื่อนที่แบบซับซ้อน ช่วยทำให้คุณทรงตัวได้ดีที่สุด และลดความเมื่อยล้า สาย GRP- 2 เส้น และ สายคาดเพื่อปรับการกระจายน้ำหนัก บนเข็มขัดอ่อน จะมีส่วนช่วยในการกระจายน้ำหนักของ ระบบ The Vari Flex system และ โครงอลูมิเนียม คือ ส่วนสำคัญของระบบแบก เพราะจะช่วยเพิ่มความคงทน กระจายน้ำหนักได้ดี ควบคุมการกระจายน้ำหนัก และ ขณะเดียวกันก็ ยืดหยุ่นได้อย่างมหัศจรรย์ที่สุด.
Deuter Aircontact Pro System
Close
Deuter Aircomfort Futura System

Deuter Aircomfort Futura System

 1. แผ่นรองไหล่นุ่มๆ โค้งรับรูปบ่า พร้อมครีบจับสะโพก และตาข่ายรองหลัง เหล่านี้มีขึ้นเพื่อระบบระบายอากาศที่ดี
 2. แผ่นสปริงโลหะช่วยให้มีความยืดหยุ่น, น้ำหนักเบา, ทนต่อแรงดึงจากการขึงตาข่าย
 3. สามารถระบายความร้อนได้ 3 ทิศทาง
 4. มีตัวจับสายปรับระดับให้อยู่กับที่ เพื่อตำแหน่งที่แม่นยำของการตั้งสายสะพายเป้
 5. ผลิตภัณฑ์รุ่น Futura 22 และ 28 มีแผ่นระบายอากาศเพื่อความสบายในยามสะพายเป้, ส่วนรุ่น Futura 24 SL – 32 จะมีเข็มขัดรัดสะโพกช่วยให้การถ่ายเทน้ำหนักบรรทุกตกลงตำแหน่งสะโพกได้อย่างเหมาะสม
Deuter Aircomfort Futura System
Close
Deuter Aircomfort Pro System

Deuter Aircomfort Pro System

 1. สายคาดรูปโค้งเพื่อยึดไหล่ ประกอบด้วยแผ่นรองนิ่มๆ ทำให้ไม่เจ็บเวลาแบกสัมภาระที่หนัก กรุด้วยตาข่ายระบายอากาศ รอบทิศทาง.
 2. โครงสปริง เพิ่มความยืดหยุ่น มีน้ำหนักเบา ช่วยขึงแผ่นตาข่ายที่รองช่วงหลังให้ตึง และมีความทนทานเป็น อย่างมาก.
 3. สายคาดด้านข้าง อยู่บนเข็มขัดนิ่มคาดสะโพก.
 4. ระบบที่ช่วยให้คุณแบกกระเป๋าได้สะดวกสบายอย่างน่ามหัศจรรย์ ด้วยแผ่นตาข่ายด้านหลัง และ รูระบายอากาศที่ดีเยี่ยม ทำให้อากาศถ่ายเทจากแผ่นหลังของคุณได้ทำให้มีมีเหงื่อชุ่มหลัง.
 5. ที่ยึดสายคาดไหล่รูปสมอ พร้อมด้วยช่องระบายอากาศ.
 6. สายคาด ที่ช่วยยึดตัวกระเป๋าให้อยู่ในตำแหน่งที่ผู้ใช้ แบกได้สบายที่สุด.
Deuter Aircomfort Pro System
Close
Deuter Aircomfort Vario Pro System

Deuter Aircomfort Vario Pro System

 1. สามารถปรับความสูงของกระเป๋าได้ตามความยาวของหลังที่แตกต่างกันได้อย่างรวดเร็ว ด้วยระบบ stepless Vari Fit system.
 2. โครงสปริงทรงกลม ที่มีน้ำหนักเบามากและ มีความยืดหยุ่นดีที่สุด ขณะเดียวกันก็มีความทนทาน ใช้ยึดตามข่ายที่อยู่ช่วงแผ่นหลังให้กระชับ ทำให้เกิด อิสระในการเคลื่อนไหวและ ทำให้ร่างกายของคุณแนบไปกับตัวกระเป๋าได้ดีที่สุด เพื่ออิสระในการเคลื่อนที่สูงสุด แบกว่าคุณจะแบกสัมภาระที่มีน้ำหนักมากก็ตาม.
 3. สายคาดเพื่อยึดตัวกระเป๋า บุด้วยตาข่ายระบายอากาศ ทำให้ปรับตำแหน่งได้ดีที่สุด และไม่ลื่นหลุด.
 4. แผ่นตาข่ายที่ด้านหลัง ทำให้เกิดการระบายอากาศได้ดีมาก เพราะ ความร้อนสามารถกระจายออกได้ทุกทิศทาง.
 5. เข็มขัดคาดเอว ระบบ Vari Flex ช่วยให้ประหยัดแรงในการเคลื่อนไหว เข็มขัดคาดเอวทรงโค้ง ทำจาก วัสดุ bilaminate เสริมด้วย โครง PE ที่สามารถกระจายน้ำหนักจากหลังไปที่สะโพก เข็มขัดกรุด้วยผ้าตาข่าย แบบนุ่ม พร้อมระบายอากาศ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการแบกของผู้ใช้งาน.
Deuter Aircomfort Vario Pro System
Close
Deuter Advanced Aircomfort

Deuter Advanced Aircomfort

 1. แผ่นรองไหล่ของสายสะพายเป้มีความนุ่มและออกแบบให้เหมาะสม
 2. ด้วยโครงสปริงโลหะที่แข็งแรง น้ำหนักเบา สามารถยืดหยุ่นได้ดี จึงนำมาขึงเป็นโครงตาข่ายรองหลัง
 3. ตาข่ายรองหลังจะช่วยให้ผู้สะพายเป้รู้สึกสบายและระบายความร้อนได้ดีทั้ง 3 ด้าน (ซ้าย/ขวา/ล่าง:ดูลูกศร)
 4. แผ่นระบายอากา่ศทำจากโฟมไบลามิเนต (สำหรับรุ่น AC Lite series, Zugspitze 20 SL and 25), หรือเข็มขัดเข้ารูปสะโพกที่แผ่นระบายอากาศ (สำหรับรุ่น Gröden 30 SL and 35) ทำให้รู้สึกสบายและมั่นใจในขณะสะพายเป้
Deuter Advanced Aircomfort
Close
Deuter Aircomfort FlexLite System

Deuter Aircomfort FlexLite System

 1. ด้วยสายสะพายเป้ที่ได้รูป และ ใช้โฟมที่มีรูพรุน พร้อมกับผ้าตาข่าย 3D AirMesh เหล่านี้จึงทำให้ถ่ายเทอากาศได้ดี
 2. ด้วยโครงสร้าง Twin-Frame จึงทำให้ระบบ Aircomfort Flexlite System มีน้ำหนักเบา มั่นใจในความแข็งแรง ระบายอากาศได้ 3 ด้าน (ซ้าย/ขวา/ล่าง) และยังช่วยถ่ายเทน้ำหนักบรรทุกลงสู่สะโพกได้อย่างเหมาะสม
 3. สายรัดสำหรับเป็นตัวปรับแต่งน้ำหนักบรรทุก จะช่วยให้เป้อยู่ในตำแหน่งที่แม่นยำ
 4. ครีบจับสะโพกที่แข็งแรงและรัดรูปพอดีจะช่วยให้การถ่ายน้ำหนักจากประเป๋าลงสะโพกทำให้ดี นอกจากนี้ด้วยลักษณะเป็นโฟมพรุน และบรรดาช่องเล็กๆของ 3D AirMesh จะ่ช่วยให้การระบายอากาศทำได้ดีขึ้น
Deuter Aircomfort FlexLite System
Close
Deuter Aircontact Trail System

Deuter Aircontact Trail System

 1. สายคาดเพื่อยึดตัวกระเป๋า บุด้วยตาข่ายระบายอากาศ ทำให้ปรับตำแหน่งได้ดีที่สุด และไม่ลื่นหลุด.
 2. สายคาดไหล่ทรงโค้ง พร้อมเบาะเสริม กรุด้วยตาข่ายระบายอากาศ 3 ทิศทาง.
 3. ช่องระบายอากาศ ระหว่างเบาะ Aircontact.
 4. แผ่น Aircontact แบบ 2 ชั้น โฟมแบบกลวงพิเศษ -ระบายอากาศและกระจายน้ำหนักไปอย่างเท่าเทียมกัน แผ่น Aircontact จะช่วยปั๊มอากาศ ในทุกการเคลื่อนไหวเพื่อถ่ายเทอากาศ ทำให้เกิดการระบายอากาศที่เหมาะสมบริเวณด้านหลัง ผลคือ : มีเหงื่อ น้อยกว่า ระบบ body-contour packs แบบเดิมถึง 15%.
 5. เข็มขัดนิ่ม คาดสะโพก ทรงโค้ง สำหรับอิสระ ในการเคลื่อนไหวและ ความคล่องตัวในการแบกสัมภาระที่มีน้ำหนักมากๆ.
 6. โครง Delrin® รูปตัวยู ช่วยให้การทรงตัวที่มั่นคงขึ้น ด้วยน้ำหนักของโครงเหล็กที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ โครงรูปตัวยู จะเคลื่อนไหวไปตามการเคลื่อนที่ของผู้ใช้งาน โครงรูปตัวยู ช่วยให้กระเป๋าแนบชิดกับผู้ใช้งานได้ดีที่สุด เพื่อสร้าง ความสะดวกสบาย และ การกระจายน้ำหนักที่ทั่วถึงที่สุด.
Deuter Aircontact Trail System
Close
Deuter Alpine Back System

Deuter Alpine Back System

 1. สายคาดไหล่ แบบปรับได้ ตามสภาพภูมิอากาศ : คุณสามารถปรับให้หลวม > เพื่อเพิ่มการระบายอากาศและการเคลื่อนไหว ปรับให้แน่น > เพื่อต้องการให้เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว และ ยึดให้ตัวกระเป๋าติดกับผู้ใช้ได้กระชับมากขึ้น.
 2. โครงรูปตัว x ทำจากโครงอลูมิเนียมทรงโค้ง ให้ความยืดหยุ่นที่ดี ทนทาน และ รับน้ำหนักได้ดีเยี่ยม.
 3. รุ่น Cruise, Guide, Guide Lite, Freerider & Rise กระเป๋ารุ่นเหล่านี้ มาพร้อมกับ เสื่อนั่งที่เสริมด้วยฉนวนกันความเย็น.
 4. เข็มขัดนิ่ม คาดสะโพก ทำจาก โฟม bilaminate ที่ซ้อนกันหลายๆ ขั้น เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความยืดหยุ่นได้ดี ขณะเดียวกัน ก็กระจายน้ำหนักสัมภาระได้อย่างทั่งถึง.
 5. รุ่น Rise 30 SL & 32, Freerider Pro & Guide มาพร้อมกับ เข็มขัดนิ่มคาดสะโพก ทีเสริมด้วย ระบบ Vari Flex สามารถขยับได้ แม้จะเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกาย ในแบบที่ซับซ้อน ช่วยกระจายน้ำหนักสัมภาระจากหลัง ไปที่สะโพก สร้างอิสระในการเคลื่อนไหว และ ลดความเมื่อยล้า สามารถถอดออกได้ เฉพาะ รุ่น Guide, Rise).
 6. สำหรับ รุ่น Cruise, Guide Lite & Rise: : โครงรูปตัวยู ช่วยให้การทรงตัวที่มั่นคงขึ้น ด้วยน้ำหนักของโครงเหล็กที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ โครงรูปตัวยู จะเคลื่อนไหวไปตามการเคลื่อนที่ของผู้ใช้งาน โครงรูปตัวยู ช่วยให้กระเป๋าแนบชิดกับผู้ใช้งานได้ดีที่สุด เพื่อสร้าง ความสะดวกสบาย และ การกระจายน้ำหนักที่ทั่วถึงที่สุด.
 7. สายคาดไหล่ทรงโค้ง กรุด้วยตาข่ายระบายอากาศสามทิศทาง ทำให้ไม่ ร้อน หรือ ชุ่มเหงื่อ เมื่อต้องแบกกระเป๋า ที่มีน้ำหนักมาก เพราะระบายอากาศได้ดี.
 8. แผ่น Aircontact แบบ 2 ชั้น โฟมแบบกลวงพิเศษ -ระบายอากาศและกระจายน้ำหนักไปอย่างเท่าเทียมกัน แผ่น Aircontact จะช่วยปั๊มอากาศ ในทุกการเคลื่อนไหวเพื่อถ่ายเทอากาศ ทำให้เกิดการระบายอากาศที่เหมาะสมบริเวณด้านหลัง.
Deuter Alpine Back System
Close
Deuter Speed Lite System

Deuter Speed Lite System

 1. แผ่นรองด้านหลัง กรุด้วยตาข่ายระบายอากาศแบบสามทิศทาง ทำให้ไม่ร้อนเมื่อต้องแบกกระเป๋านานๆ สะดวกสบาย.
 2. เข็มขัดคาดเอวแบบถอดออกได้และ เข็มขัดคาดช่วงหน้าอก.
 3. โครง Delrin® รูปตัวยู ที่ให้มีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษ ที่น้ำหนักเบา ถอดออกได้เพื่อการลดน้ำหนัก พับได้ ทำให้สะดวกในการขนส่ง.
Deuter Speed Lite System
Close
Deuter Airstripes System Bike

Deuter Airstripes System Bike

 1. สายคาดไหล่ กรุด้วยตาข่ายระบายอากาศสามทิศทาง เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้งานขณะที่แบกกระเป๋าที่มีสัมภาระน้ำหนักมาก ช่วยยึด สายรัดหน้าอก ให้ยึดแนบพอดีกับร่างกาย.
 2. ปีกตาข่ายระบายอากาศบน เข็มขัดคาดสะโพก ช่วยให้การแบกสัมภาระที่มีน้ำหนักมาก และ ทำให้ผู้ใช้สามารถทรงตัวได้ดีที่สุด.
 3. แผ่นหลังเสริมด้วยโฟม อีก 2 ชั้น เพื่อลดการสัมผัสที่ด้านหลัง และ ทำให้อากาศถ่ายเท ได้มากที่สุด.
 4. โครงอลูมิเนียม มีความยืดหยุ่นและสามารถโค้งงอ ไปตามแผ่นหลัง เพื่อให้กระเป๋าแนบชิดกับ ความโต้งแผ่นหลังของ ผู้ใช้มากที่สุด ( มีในรุ่น Bike I, Superbike and Trans Alpine).
 5. โฟมทรงโค้ง 2 ชั้น กรุด้วยตาข่ายระบายอากาศสามทิศทาง ช่วยลดการสัมผัสที่ด้านหลัง และ ทำให้อากาศไหลเวียนได้มากที่สุด.
Deuter Airstripes System Bike
Close
Deuter Airstripes System Daypack

Deuter Airstripes System Daypack

 1. สายสะพายไหล่ MeshTex. โครงสร้างทางกาย, รับประกันความสบายของการเคลื่อนไหว
 2. โครงของเม็ดโฟมสองชั้นพร้อมด้วยการบุตาข่ายระบายอากาศและการสัมผัสกับหลังน้อยที่สุดทำให้อากาศไหลผ่าน
 3. อลูมิเนียมยืดหยุนที่อยู่ภายในโฟมสามารถบิดโค้งเพื่อให้พอดีกับหลัง (SUB 28, Cross City, Giga Office Pro).
 4. โครงสร้าง bilaminate ทำจากชั้นโฟมที่นุ่มหนึ่งชั้นและชั้นที่แข็งหนึ่งชั้นทำให้แบกได้อย่างสบาย และกระจายน้ำหนักได้ดี
 5. เข็มขัดเอวสามารถถอดดได้ (Gogo, Spider, SUB 28, Cross City, Graduate, Giga, Gigant, Giga Office, Giga Office Pro)
Deuter Airstripes System Daypack
Close
Deuter Shield System Winter

Deuter Shield System Winter

 1. “โครงสร้างแบบหลายชั้น” ของ ระบบ Deuter Shield System ช่วยลดหรือป้องกันการบาดเจ็บ ขณะที่ล้ม ทำจาก วัสดุประเภทโฟมเพื่อกันแรงกระแทกได้ดี จากนั้น นำมาซ้อนกันหลายๆ ชั้น เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยสูงสุดขณะที่ล้ม shock-absorbing core หรือ แกนดูดซับแรงกระแทก ทำจากโฟม ประเภท viscoelastic SC-1* โดยที่ โฟม SC-1* Foam เป็นผู้นำที่มีมาตรฐาน การใช้งานเพื่อป้องกันแรงกระแทก การเพิ่ม น้ำหนักที่แบก อย่างช้าๆ จะส่งน้ำหนักไปที่ PSA back protector หรือ ตัวป้องกันหลัง PSA ให้ค่อยๆ ทำงานทีละน้อย แม้จะมีแรงกระแทกแบบกะทันหัน PSA back protector ก็สามารถปรับใหป้องกันการกระแทกได้ทันที ชั้นที่ซ้อนกันของวัสดุ หลายชั้นช่วยป้องกัน ของมีคม ขณะที่โฟมนุ่ม ก็รับประกันความสะดวกสบายในการแบก.
 2. ระบบเกราะป้องกัน นอกเหนือจากมาตรฐาน TÜV กำหนด เราออกแบบ ส่วนป้องกันหลัง ที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงหลักกายวิภาคที่สำคัญ เพื่อ ปกป้องส่วนหลัง (กระดูกสันหลังและสะบัก) และยังให้อิสระอย่างมากสำหรับการเคลื่อนไหว ช่องว่างระหว่าง แผ่นรอง ทำให้เกิด ไหลเวียนของอากาศที่สะดวกสบาย.
 3. สายรัดไหล่ทรงโค้ง.
 4. ช่องว่างระหว่าง แผ่นรอง ทำให้อากาศไหลเวียนได้อย่างเต็มที่ เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน.
 5. เข็มขัดนิ่ม คาดสะโพกเพื่อ เพิ่มในการเคลื่อนไหว และ ช่วยให้กระเป๋ากระชัยพอดีกับส่วนหลังของผู้ใช้งาน ขณะแบกกระเป๋า.
 6. แผ่นรองเสริมพิเศษในบริเวณเอว Descentor เพิ่มการป้องกันการกระแทกบริเวณก้นกบ ด้วยแผ่นรองพิเศษ
Deuter Shield System Winter
Close
Deuter Shield System Bike

Deuter Shield System Bike

 1. Deuter’s integrated Shield System features a multi-layer construction ระบบเกราะ ป้องกัน ด้วยโครงสร้างที่ทำจากแผ่นรองหลายชั้น ช่วยลดการหรือ ป้องกันการบาดเจ็บขณะที่ผู้ใช้งานอาจลื่นล้ม ด้วยการเพิ่ม ชั้นโฟมหลายๆเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยสูงสุดขณะที่ล้ม shock-absorbing core หรือ แกนดูดซับแรงกระแทก ทำจากโฟม ประเภท viscoelastic SC-1* โดยที่ โฟม SC-1* Foam เป็นผู้นำที่มีมาตรฐาน การใช้งานเพื่อป้องกันแรงกระแทก การเพิ่ม น้ำหนักที่แบก อย่างช้าๆ จะส่งน้ำหนักไปที่ PSA back protector หรือ ตัวป้องกันหลัง PSA ให้ค่อยๆ ทำงานทีละน้อย แม้จะมีแรงกระแทกแบบกะทันหัน PSA back protector ก็สามารถปรับใหป้องกันการกระแทกได้ทันที ชั้นที่ซ้อนกันของวัสดุ หลายชั้นช่วยป้องกัน ของมีคม ขณะที่โฟมนุ่ม ก็รับประกันความสะดวกสบายในการแบก.
 2. สายรัดไหล่ทรงโค้ง.
 3. โครงรูปตัว วี ปกป้องบริเวณหลัง (กระดูกสันหลังและสะบัก) และยังให้อิสระในการเคลื่อนไหวที่ดีเยี่ยม.
 4. ช่องว่างระหว่าง แผ่นรอง ทำให้อากาศไหลเวียนได้อย่างเต็มที่.
 5. ครีบขนาดกว้างพิเศษ เพิ่มความยืดหยุ่นและ อิสระในการเคลื่อนไหว ให้กับผู้ใช้งานได้ดีที่สุด แม้จะเคลื่อนที่ไปมากแค่ไหน คุณก็มั่นใจได้ว่า กระเป๋า ยึดติดพอดีกับหลังของผู้ใช้.
Deuter Shield System Bike
Close
Active Comfort Fit

Active Comfort Fit

 1. เพื่อรับประกันความพอดี เป้สะพายหลังควรอยู่ในลักษณะแนบสนิทกับแผ่นหลังมากที่สุดเท่าที่จะแนบได้
 2. ระบบ Active Comfort System จะมีแผ่นกระจายน้ำหนักสะพาย ไปทั่วแผ่นหลัง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สะพายเป้ได้สบายต่อเนื่องอย่างน่าประหลาด อีกทั้งผู้ใช้ยังสามารถปรับระดับให้เหมาะกับสรีระของแผ่นหลังได้ และรู้สึกมั่นใจในความแข็งแรงทนทานในยามต้องใส่สัมภาระเข้ากระเป๋าอย่างเต็มที่
 3. นอกจากนี้ สายสะพายเป้ยังสามารถให้ตัวได้พอสมควรในยามต้องวิ่งหรือเคลื่อนไหวไปมา ในขณะที่ระบบการกระจายน้ำหนักยังคงทำงานได้ดี ให้ความรู้สึกมั่นใจ และยังคงกระชับพอดี
 4. ระบบสะพายเป้ Active Comfort System ได้รับการออกแบบเฉพาะให้ฟิตพอดีกับสรีระและความต้องการของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นขนาดหน้ากว้าง, รูปทรงตัว S และความยาวของสายสะพายเป้ เหล่านี้ทำให้การสะพายเป้มีความสบาย ไม่มีจุดกดทับ ไม่มีความลำคาญ และยังสามารถถอดสายรัดหน้าอก สายรัดสะโพกในยามไม่จำเป็นออกได้
Active Comfort Fit
Close
SL Women’s Fit System

SL Women’s Fit System

 1. สายคาด แบบขอบนุ่ม เข็มขัด ขนาดเล็ก และ เรียว สายคาดไหล่ SL เพื่อป้องกันการเสียดสีใต้แขนและลดแรงกด ในส่วนหน้าอก.
 2. โดยเฉลี่ยแล้ว หลังของผู้หญิงจะไม่ยาวเท่าของผู้ชาย ระบบ The SL carry system จึงออกแบบมาให้สั้นกว่า รุ่น Deuter’s standard rucksacks ผลที่ตามมาคือ series SL จะเป็นตัวเลือกที่ต้องการ สำหรับผู้ชายทีมีความยาวของหลังสั้น เช่นกัน.
 3. รูปทรงกรวยจะทำได้โดยการปรับมุม ของเข็มขัด เป็นเส้นทแยงมุมไปข้างหน้า และ ยกขึ้น และ โดย.
 4. ปีก ของเข็มขัดคาดเอวทรงโค้ง SL เป็นระบบ ปรับด้านหน้า สำหรับ rucksacks ที่มีขนาดใหญ่กว่า เพื่อเพิ่มความแน่นหนา และ พอดีกับร่างกาย.
 5. สำหรับ ผู้ทีมีไหล่แคบ ทำให้ป้องกันการลื่นไถล, สายคาด SL สามารถปรับเปลี่ยนในมีขนาดแคบและสั้นลงได้.
 6. เพื่อให้พอดีกับ รูปร่างส่วนบนของ ผู้ใช้งาน สายคาด SL สามารถปรับเปลี่ยนในมีขนาดแคบและสั้นลงได้.
 7. โดย ทั่วไป ผู้หญิงจะมีช่วงเอว และ สะโพก ที่ต่างจากผู้ชาย ดังนั้น เข็มขัดคาดเอว ก็สามารถปรับได้ให้พอดีกับร่างกาย ได้เช่นกัน.
SL Women’s Fit System